Friday, June 29, 2007

မ်က္ႏွာေျပာင္မ်က္ႏွာေျပာင္

အျမီးေကာက္ေခြး
ေျဖာင့္ဖို ့ေ၀းစြ ထိုခဏ၊

နားေပါက္မပါ လူဗလာသည္
က်ဳိးေႀကာင္းဆက္စပ္ အပ္ေႀကာင္းထပ္လည္း
တုံ ့နိဘာေ၀ ဆိတ္ဆိတ္ေနသည္၊

ထိုနည္းႏွင္ႏွင္
တို္င္းျပည္ဦးေသွ်ာင္ အဆံေခ်ာင္သည္
ေခါင္းေပါင္းစေထာင္ မ်က္ႏွာေျပာင္ျဖင့္
ႏွဳတ္ခမ္းျပံဳးျဖဲ အရွက္နည္းသည္၊
)
ျပည္တြင္းျပည္ပ ေတာင္းဆိုႀကသည့္
ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ ထိုလုပ္ရပ္အား
ရပ္တန္းကေန ရပ္သင့္ျပီဟု
အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ေတာင္းဆိုရင္းျဖင့္
လူထုအသံ ျပြက္ျပြက္ညံလည္း
သူတို ့မွာက စပ္ျဖဲျဖဲ
မ်က္ႏွာေျပာင္လ်က္ဘဲ။

(သီဟမင္း

 
/* EOT ----------------------------------------- */