Sunday, August 19, 2007

ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္တို ့အေႀကာင္း ကမာၻသိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခု။

ေအာက္တိုဘာ စိန္ေခၚမွဳ။

ဗီဒီယိုအပိုင္း (၁)

ဗီဒီယိုအပိုင္း (၂)

ဗီဒီယိုအပိုင္း (၃)

ဗီဒီယိုအပိုင္း (၄)

ဗီဒီယိုအပိုင္း (၅)

ဗီဒီယိုအပိုင္း (၆)


 
/* EOT ----------------------------------------- */