Tuesday, August 28, 2007

"ႀသဂုတ္လ (၃၁) ရက္ေန ့ လူထုတရားနာပြဲ"

ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းသုိ ့ပန္ႀကားခ်က္

(၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၂၆ ရက္)

၁၊ ယေန ့ခ်ိန္ခါတြင္ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းစား၀တ္ ေနေရး ဆုိင္ရာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ငဲ့ကြက္စဥ္းစား ေထာက္ထား စာနာျခင္းမရွိဘဲ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား အဆမတန္ တုိးျမွင့္လုိက္မွဳ ေႀကာင့္ ေနာက္ဆက္္ တြဲ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏွုန္း ျမင့္တက္မွဳ ႏွင့္ နိစဏဓူ၀ သြားလာ လွဳပ္ရွား ေနရေသာ ခရီးစရိတ္မ်ားႀကီးျမင့္မ်ားကုိ စစ္အစုိးရ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ၏ လက္ေ၀ခံခါးပုိက္ေဆာင္ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားမွအပက်န္ရဟန္းရွင္လူျပည္သူ အေပါင္းအေန ျဖင့္ ခါးသီးစြာၾကဳံေတြ ့ခံစားရလ်က္ ရွိေနေပသည္၊

၂၊ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္းၾကဳံေတြ ့ခံစားေနရေသာစား၀တ္ေနေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြ အခက္အခဲအ
က်ပ္အ တည္းမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ား ဘက္ကလုိအပ္သလုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အ တြက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား။ လွဳပ္ရွားတက္ၾကြသူ မ်ားက ျပည္သူ့ ့အခြင့္အေရး ႏွင့္အညီ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျပသမွဳအျဖစ္လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မွဳအေပၚ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္က စြမ္းအားရွင္ အမည္ခံ တစ္နပ္စား လူရမ္းကား မ်ား အသုံးျပဳ အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ ကုိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္း မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ ့ပင္ျဖစ္သည္၊

၃၊ ထုိေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းအေနျဖင့္ မိမိတုိ ့ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ ့ခံစားေနရေသာ စား၀တ္ေနေရး ဆုိင္ရာအေထြေထြ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားဘက္က လုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္လည္းေကာင္း။ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္း အငတ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေစ ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ အဖမ္းဆီးခံ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ လွဳပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား ခ်က္ခ်င္းလြွတ္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း။ အၾကမ္းမဖက္လူထုတုိက္ပြဲကုိ အရွိန္ျမွင့္ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊

၄၊ အၾကမ္းမဖက္လူထုတုိက္ပြဲေကာ္မတီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ ျပည္လမ္း ျပည္သူ ့လြတ္ေတာ္အ ေဆာက္အအုံ ေရွ့ျပည္သူရင္ျပင္ကြက္လပ္ေနရာတြင္မင္းဆုိး မင္း ညစ္ (ရာဇေတာ၀ါ)တုိ ့ေဘး။ လူမဆန္ေသာသူ(အမႏု၏)တုိ ့ေဘး။ အငတ္ေဘးတုိ ့မွကင္းလြတ္ႏုိင္ေစျခင္း အ လုိ ့ငွာ ျပည္သူတုိ ့ဆင္းရဲ ဒုကၡကုိ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ပရိတ္တရားေတာ္ မ်ား ရြတ္ဖတ္မည့္အျပင္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးႏွင့္ အညီ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါကတုိင္းျပည္ပ်က္တတ္ေၾကာင္း။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကပေသနဒီေကာသလမင္းၾကီးကုိ ဆုံးမ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ရာေဇာ၀ါဒသုတ္တရားေတာ္ကုိလည္းေဟာၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဘးရန္အ ေပါင္းမွကင္းေ၀းလုိသည့္ျပည္သူအေပါင္းအေနျဖင့္လမ္းေလ်ွာက္ၿပီး ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားလာေရာက္ နာယူၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္၊

၅၊ ျမန္မာျပည္တစ္နံတစ္လ်ားရွိ ျပည္သူအေပါင္းအေနျဖင့္လည္း ထုိေန ့ ထုိရက္ ထုိအခ်ိန္ (၂၀၀၇ခုႏွစ္။ ၾသ ဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့ညေန ၅ နာရီ)တြင္ သက္ဆုိင္ရာ မိမိတုိ ့ ၿမဳိ ့နယ္မ်ားအလုိက္ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ကုိပင့္ဖိတ္ၿပီး အလားတူ ပရိတ္တရားေတာ္နာယူပြဲ မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ သြားၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္ အပ္ပါ သည္၊

အၾကမ္းမဖက္လူထုတုိက္ပဲြေကာ္မတီ

 
/* EOT ----------------------------------------- */