Saturday, September 22, 2007

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ့ခ်ဳပ္လူထုတပ္ေပါင္းစုၿဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီမွထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ ့ခ်ဳပ္လူထုတပ္ေပါင္းစု ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီမွႏိုင္ငံအ၀ွမ္း လံုးရွိ သံဃာထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ လူထုတစ္ရပ္လံုးသို ့ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္။
ရက္စြဲ၊ ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္။ စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္

စာအမွတ္၊ ၊ ၁-၅/၂၀၀၇

အေႀကာင္းအရာ၊ ၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးအား လူထု တစ္ရပ္လံုး.“ဘံုရန္သူ”အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္အတူစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးအား အျမစ္ျပတ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းကြယ္ေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ သံဃာထုဦးေဆာင္ေသာ လူထုတပ္ေပါင္းစုႀကီး အလ်င္အျမန္ဖြဲ ့စည္းႏိုင္ရန္ ႏွိဳးေဆာ္ တိုက္တြန္းခ်က္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေထြေထြလူထု အႀကပ္အတည္းႀကီးမွာ လူထုလူတန္းစားတစ္ရပ္လံုးအား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ဗိုလ္က်စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးေႀကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ သံဃာ ထုအပါအ၀င္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ လူထုလူတန္းစား အလွ ြာအသီးသီးအား ဆင္းရဲနိမ့္က်ေစေသာ၊ စုတ္ျပတ္ ႏံုခ်ာ ေစေသာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးအားကြ်ႏု္ပ္တို ့ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုး.“ဘံုရန္သူ”အျဖစ္ သတ္မွတ္ေႀက ျငာလိုက္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့အားလံုး.ဘံုရန္သူစနစ္ဆိုးႀကီးအား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ အျမစ္ျပတ္ကြယ္ ေပ်ာက္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ညီညြတ္ေသာ “လူထုတပ္ေပါင္းစုႀကီး” အလွ်င္အျမန္ ဖြဲ ့စည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႑ ႀကီး မွ ဦးေဆာင္ျပီး ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လူထုတစ္ရပ္လံုးအား အဆင့္ဆင့္ဖြဲ ့စည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိသံဃာထုအပါအ၀င္ လူထုတစ္ရပ္လံုးမွ ညီညြတ္ျခင္း၊ ယံုႀကည္ျခင္း အျပည့္အ၀ျဖင့္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႀကရန္ အထူး ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

အဆင့္(၁)။ အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာဓာတ္မ်ား အားနည္းေနေသာႏိုင္ငံအားေမတၱာဓာတ္မ်ား အားေကာင္းလာ ေစျပီးျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ႀကေစရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။ စက္တင္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန ့ ည (၈)နာရီမွစတင္ကာ မိမိတို ့ အိမ္ေပါက္၀၊ ေက်ာင္းေပါက္၀၊ ၀ရန္တာမ်ားသို ့ထြက္ကာ (လူအခ်င္းခ်င္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကင္း ရွင္းႀကပါေစ၊ တို ့ေမတၱာစြမ္း၊ ကမၻာလွ ြမ္း ေအးခ်မ္းႀကပါေစ) ဟူေသာေမတၱာပို ့စာႏွစ္ပိုဒ္ကို (၈နာရီ ၁၅မိနစ္ အထိ) (၁၅) မိနစ္တိတိ မိသားစုလိုက္၊ ေက်ာင္းတိုက္လိုက္ ညီညီညာညာ သံျပိဳင္ဖ်ဖ်ရြတ္ဆိုႀကပါရန္။

လူထုတပ္ေပါင္းစုျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ ့ႀကီး။

 
/* EOT ----------------------------------------- */