Tuesday, October 2, 2007

အလုပ္သမားအေပါင္းတို ့ -

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ လုပ္အားေတြဟာ နအဖအတြက္ဘဲဆိုရင္ သူတို ့ရဲ ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို သက္တမ္းရွည္ေပးေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းဟာ ျပည္သူအေပၚသစၥာေစာင့္သိတာပါ။ နအဖအေပၚ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္သမားထုေတြ တိုက္ပြဲ၀င္ရေအာင္။

 
/* EOT ----------------------------------------- */