Sunday, October 7, 2007

ျမန္မာျပည္အေရး ႏိုင္ငံတကာ စုေပါင္းလွဳပ္ရွားမွဳ - ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန ့(ဗြီဒီယို မွတ္တမ္း - ၁)။

ႀသစေႀတလ်၊ မဲဘန္းျမိဳ ့။


(ဗြီဒီယိုေပးပို ့လာသူမ်ားအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။)

 
/* EOT ----------------------------------------- */