Friday, October 5, 2007

နအဖရဲ ့ မီဒီယာကို မီဒီယာႏွင့္တိုက္ျခင္းအေႀကာင္း။

နအဖသည္ သတင္းအတုအေယာင္မ်ားအား ဖန္တီးကာ သတင္းဌာနမ်ားသို ့ ေပးပို ့ေနျခင္း၊ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ သတင္းယုံႀကည္မွဳေလွ်ာ့ပါးေစရန္ ေဆာက္ရြက္ေနျခင္းတို ့မွာ အခုအခ်ိန္အခါမွ စတင္ျခင္း မဟုတ္ေႀကာင္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။

၄င္းတို ့၏ သတင္းအတုဖန္တီးသုံးစြဲျခင္းနည္းလမ္းအားလည္း တစ္ဘက္မွလည္း ျပန္လည္ အသုံးခ်ရာတြင္ သတင္းလိမ္မ်ား၊ လုပ္ႀကံဖန္းတီးထားေသာ သတင္းမ်ား၊ အကြက္ဆင္ကာရိုက္ကူးထားသည့္ ဓါတ္ပုံမ်ား၊ ကေလာင္နာမည္လိမ္မ်ားျဖင့္ ၄င္းတို ့ပိုင္သတင္းစာမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ေရးသားေဖၚျပေနသည္မွာလည္း အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္သည္။


ဥပမာအားျဖင့္ - အတုအေယာင္အမ်ဳိးသား ညီလာခံအား ႀကဳိဆိုေထာက္ခံပြဲမ်ား၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ ခ်ဳပ္အား ဆန္ ့က်င္ပြဲမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္ အင္အားစုမ်ားအား စြပ္စြဲေျပာႀကားခ်က္မ်ားအား ၄င္းတို ့ပိုင္ သတင္းစာမ်ား၊ ေရဒီယိုမ်ား၊ တီဗြီမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မ်ားတြင္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ေျပာဆိုေနႀကသည္မွာလည္း အထူးအဆန္းမဟုတ္ေပ။ လူတိုင္းအသိပင္ျဖစ္သည္။

ယုတ္စြအဆုံး ညစ္ညမ္းေသာစကားလုံးမ်ားျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးသိကၡာထိခိုက္ေစေသာ စကားလုံးမ်ားသုံးစြဲကာ ေရးသားေျပာဆိုခဲ့သည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာ မက ႏိုင္ငံတကာကပါ သိရွိခဲ့သည္။

လတ္တေလာကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပႀကသည့္ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအား၊ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ျမန္ဆန္မွန္ကန္စြာေဖၚျပႏုိုင္ခဲ့ႀကသည့္ ျမန္မာ့ေရဒီယိုမ်ားျဖစ္ႀကသည့္ ဘီဘီစီ၊ ဒီဗီြဘီ၊ အာအက္ဖ္ေအ၊ ဗီြအိုေအမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ားရဲ ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးပါထိေရာက္မွဳကို ေတြ ့ျမင္လာေသာအခါတြင္ နအဖသည္ ထိတ္လန္ ့တုန္လွဳပ္ကာ အလွ်င္အျမန္ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္လာသည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ား၏ သတင္းမွန္ထုတ္လြင့္ႏိုင္မွဳအား တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ နအဖမွလည္း ဘေလာ့မ်ားျပဳလုပ္ကာ ၄င္းတို ့မူ၀ါဒအမွားမ်ားအား ေရးသားျခင္းျပဳလုပ္ရုံသာမက၊ အျခားေသာဘေလာ့မ်ားတြင္ နာမည္အတုအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေရးသားကာ ညစ္ညမ္းစကားလုံမ်ားသုံးစြဲျခင္း၊ မေကာင္းေသာဓါတ္ပုံမ်ားေပးပို ့ျခင္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ အီေမးမ်ား ဖိုရမ္မ်ား ၀က္ဆိုဒ္မ်ားအား ခိုး၀င္ႀကည့္ရွဳျခင္းျပဳရုံသာမက ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

ဘေလာ့မ်ား၏ စီေဘာက္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဆဲဆိုျခင္း၊ ရန္တိုက္ေပးျခင္း၊
သတင္းအမွားေပးပို ့ျခင္း၊ သတင္းမွန္လမ္းေႀကာင္းအား အာရုံလွ ြဲ ျပစ္
ျခင္း၊ နာမည္အတုမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ရုံမက အျခားသူမ်ား၏အမည္မ်ား အီးေမးလိပ္စာမ်ားအား ယူသုံးကာ ပုံမွားရိုက္ေရးသားျခင္း၊ ထိုသူမ်ားအား သိကၡာက်ေစရန္ ရိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုေနႀကသည္မွာ ေတြ ့ျမင္ေနရသည္။

ဘေလာ့ဂါမ်ားဘက္မွလည္း ျပည္သူလူထုကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ နအဖ၏ လုပ္ႀကံဖန္တီးမွဳမ်ားအား ႀကိဳတင္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥပမာတစ္ခုျပရလွ်င္ -
ႀသဂတ္စတင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား ဖိအားေပးျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းမတက္မေနရ ခိုင္းေစကာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ စာသင္ႀကားလ်က္ရွိေႀကာင္း လုပ္ႀကံဖန္တီးကာ သတင္းလန္ႀကဳတ္အျဖစ္ ဖန္တီးမည္ဟု ဘေလာ့ဂါမ်ား သိရေသာေႀကာင့္ ခ်က္ခ်င္းေဖၚထုတ္ႏိုင္ကာ နအဖ၏ ကလိမ္က်စ္လုပ္ေဆာင္မွဳအား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား အခ်ိန္မီ သတိေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လူထုဆႏၵျပသူမ်ား လုံျခဳံေရးအတြက္လည္း နအဖ၏ လွဳပ္ရွားမွဳေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ အႀကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမည့္ ျပင္ဆင္မွဳမ်ားကို ေဖၚထုတ္ကာ ျပည္သူလူထုထံ ႀကဳိတင္သတိေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို ့ေႀကာင့္နအဖသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဘေလာ့မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျပီး သတင္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္သုံးစြဲမွဳမ်ားရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ အင္တာနက္အျမန္ႏွဴံးအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အခ်ိန္ုျပည့္ ေနာက္ကြယ္မွ ေစာင့္ႀကည့္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာအင္တာနက္သုံးစြဲမွဳအား ကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းတို ့ကို ျပဳလုပ္ရုံသာမက ေနာက္ဆုံးတြင္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူ ျပည္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေထာင္ခ်သည္အထိ က်ဴးက်ဴးလြန္လြန္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ နအဖသည္ သတင္းမွားမ်ားေပးပို ့ျခင္းနည္းလမ္းအား လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ ဓါတ္ပုံအတုမ်ားကို အသုံးျပဳျပီး၊ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂါမ်ား အီးေမးလ္သို ့ ေပးပို ့ကာ လုပ္ႀကံဖန္တီးတိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ နအဖ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သတင္းမွန္မ်ားအား ယုံႀကည္မွဳေလွ်ာ့ပါးေစရန္ျဖစ္သည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္သတင္းေပးပို ့သူမ်ားအေပၚ ယုံႀကည္မွဳနည္းပါးေစရန္ႏွင့္ သတင္းတင္ျပသူမ်ားအေပၚယုံႀကည္မွဳမရွိေစရန္ နအဖမွ လုပ္ႀကံဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။

သတင္းအမွားမ်ားေပးပို ့ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ လူထုဆႏၵျပမွဳ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေနစဥ္အတြင္း တပ္မ (၃၃)မွ ျပည္သူ ့ဘက္ပူးေပါင္းကာ စစ္တပ္ျခင္း အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မွဳ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သတင္းမွားအား၄င္း၊ သန္ းေရွ ြႏွင့္ ေမာင္ေအး သေဘာထားကြဲလြဲေနကာ ေမာင္ေအးမွ အာဏာသိမ္းေႀကာင္းသတင္းမွားအား၄င္း၊ စိုး၀င္း စကၤာပူတြင္ ေသဆုံးသြားေႀကာင္းသတင္းမွားအား၄င္း၊ ကုလကိုယ္စားလွယ္ေရာက္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား မိမိတို ့အိမ္အတြင္းေနျပီး ေမတၱာပို ့ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္ေႀကာင္း စာအား၄င္း၊ ရဟန္းဘုန္းဘုန္းတို ့မွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ေတာ့မည္ဟု၄င္း - စသျဖင့္ လုပ္ႀကံဖန္တီးကာ သတင္းမွားမ်ား ထုတ္လြင့္ေပးပို ့ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ဓါတ္ပုံမ်ား ျပသျခင္း ေပးပုိ ့ျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္သူအမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသူမ်ားအား သိကၡာက်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၀ါးလုံးရွည္ကိုင္ကာျပေနသည့္ ဘုန္းႀကီးအတုဓါတ္ပုံမ်ားအား၄င္း၊ ႀကံ ့ဖြတ္ကားအား အုတ္ခဲျဖင့္ လွမ္းထုေနေသာဓါတ္ပုံမ်ားအား၄င္း နအဖဘက္ေတာ္သားမ်ားဘက္မွ စတင္ ထုတ္လြင့္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာတိုက္ခိုက္မွဳအေနျဖင့္ ကားႏွင့္ ႀကိတ္သတ္သည့္ သတင္းပုံအား ေရွးဦးစြာ အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ နစ္ေနမန္းႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္သို ့ လြန္ခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္က ေပးပု ိ့ လာခဲ့သည္။ စာထဲတြင္ ရန္ကုန္က ပုံဟုသာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဓါတ္ပုံရရျခင္း ေသခ်ာစြာ ပုံႀကီးခ်ဲ ့ ႀကည့္ရွဴခဲ့ရာတြင္ ကားနံပါတ္အား သိသိသာသာမျမင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၀ါးတားတားလုပ္ထားျပီး၊ ဓါတ္ပုံ၏ resolution အား ေလွ်ာ့ခ်ထားခဲ့သည္ကို သတိထားမိျပီး ျဖစ္သည္။ ကားဘီးတာရာတြင္ ေသြးမ်ားေပႀကံမွဳမရွိသည္ကိုလည္း သတိထားျပီးျဖစ္သည္။
ထို ့ ေႀကာင့္ ၄င္းဓါတ္ပုံမ်ားအား အီးေမးလ္မွ ရရျခင္းမတင္ဘဲ မည္သုိ ့မည္ပုံ အင္တာနက္ေပၚသို ့တစ္ဆင့္ေရာက္ရွိလာကာ သတင္းတင္သူမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွဳတ္ခ်တိုက္ခိုက္မည္ကို ေစာင့္ႀကည့္ ေနခဲ့သည္။ မွန္ကန္ေသာ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္

ဘေလာ့ဂါမ်ားမွ သိလွ်င္သိျခင္း ၄င္းဓါတ္ပုံအား ျပန္လည္ပယ္ဖ်ုက္လိုက္သည္။ သိူ ့ေသာ္ သတိမမူမိေသာသူမ်ားမွ အင္တာနက္ေပၚတြင္၄င္း၊ စာေစာင္မ်ားတြင္၄င္း မွားယြင္းစြာ ဆက္လက္ေဖၚျပမိလ်က္ရွိသည္။

သို ့ေသာ္ ယခုကဲ့သို ့ နအဖ၏ ယုတ္မာေသာ မီဒီယာတိုက္ခိုက္မွဳအား အမ်ားျပည္သူ ထင္ထင္ရွားရွား သိသိသာသာ သိေစရန္ႏွင့္ နအဖဘက္ေတာ္သားမ်ားအား ေဖၚထုတ္ရန္အတြက္ နစ္ေနမန္းမွ မိမိ၏ ဘေလာ့ေပၚသို ့တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုအထင္မွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဓါတ္ပုံအတုမ်ားအား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ နစ္ေနမန္းအား သတိေပးအေႀကာင္းႀကားလာသူ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း ေျပာႀကားလိုပါတယ္။

နစ္ေနမန္းႏွင့္ အျခားေသာ မိတ္ေဆြဘေလာ့ဂါအား သတင္းမွားမ်ားတင္သူအျဖစ္ ဖိုရမ္မ်ားတြင္ နအဖဘက္ေတာ္သားမ်ားဘက္မွ လုပ္ႀကံေျပာဆိုေနျခင္းအား လြန္ခဲ့ေသာလကတည္းက ေတြ ့ျမင္ေနရေပသည္။ သို ့ေသာ္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နအဖ၏ေကက္က်စ္ေသာေျပာဆိုမွဳ ေသြးထိုးမွဳ ပုံမွားရိုက္မွဳမ်ားကို သိေနႀကသျဖင့္ ျပန္လည္တုန္ ့ျပန္ေျပာဆိုေသာအခါတြင္ အဆိုပါ နအဖလက္ပါးေစမ်ား ေနာက္ဆုတ္သြားႀကေပသည္။

ထို ့ေႀကာင့္ နအဖ ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ မီဒီယာအား မီဒီယာႏွင့္တိုက္မည္ဟုေျပာႀကားခဲ့ျခင္းမွာ စစ္မွန္ေသာမီဒီယာအား ၄င္းတို ့၏ ေကာက္က်စ္ေသာ မီဒီယာျဖင့္ တိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို ့ကိုယ္က်ဴိးအတြက္ အသုံးခ်ေသာမီဒီယာမွာ ကလိမ္ကက်စ္နည္းသုံးကာ အထူးယုတ္ညံ့ရိုင္းစိုင္းသည့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမွဳအေျခခံေသာ မီဒီယာပင္ျဖစ္ေပသည္။ စစ္မွန္ေသာ မီဒီယာတန္ဖိုးမ်ား အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သိကၡာမဲ့စြာ အသုံးခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

နအဖျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီး၏ ယခုလို ေျပာႀကားမွဳ မတိုင္ခင္ကပင္ နအဖအား အင္တာနက္ရန္သူ (Enemy of Internet) အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ႏွစ္အတန္ႀကာျပီးျဖစ္သည္။

ထို ့ေႀကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ သတင္းဌာနမ်ား၊ ဖိုရမ္ႀကီးႀကပ္သူမ်ား၊ အီးေမးအုပ္စုပိုင္ရွင္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂါမ်ားအေနျဖင့္ စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ အင္တာနက္ရန္သူ (သို ့) မီဒီယာရန္သူ

နအဖႏွင့္ ၄င္းတို ့၏ လက္ပါးေစမ်ားအား သတိႀကီးစြာထားျပီး ဆန္ ့က်င္တိုက္ထုတ္ႀကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

မည္သို ့ပင္ နအဖမွ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေစကာမူ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ သတင္းတင္ျပမွဳမ်ားအား ေလးစားယုံႀကည္စြာျဖင့္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ သတင္းအစစ္အမွန္ႏွင့္ နအဖ၏ အတုအေယာင္လုပ္ႀကံသတင္းမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို ့မွ ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ပါသျဖင္၊့ ျပည္သူမ်ားေရာ က်ႏ္ုပ္တို ့ပါ ပိုမိုစည္းလုံးစြာ စစ္မွန္ေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတင္းအေႀကာင္းအရာမ်ားအား ဆက္လက္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နစ္ေနမန္း။

 
/* EOT ----------------------------------------- */