Tuesday, November 13, 2007

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရရဲ ့ အိုလံပစ္ကို ဘာေႀကာင့္ သပိတ္ေမွာက္သင့္သလဲ။

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ အာဏာရွင္ႀကီးပီပီ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ျပီးေရာဆိုသလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စစ္အာဏာရူးလူမိုက္တစ္စုတို ့အား ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ျပီး ျပည္သူ ႏွင့္ ဘာသာတရားကို ေစာင့္ ေရွာက္ေပး ေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအား နအဖမွ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ေခ်ာ့ေမာ့သိမ္းသြင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီလမ္းေႀကာင္းေပၚ ေရာက္ေအာင္နအဖ အား ေျဖာင္းျဖရန္ ေတာင္းဆိုႀကိ ုးပမ္းျခင္းသည္ သဲထဲေရသြန္သကဲ့သို ့ အရာထင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ နအဖအား ကာကြယ္ေပးေနမႈကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသ၍ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ဆန္ ့က်င္ကန့္ကြက္ေနသင့္ပါသည္။


ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ နအဖ စစ္အာဏာရွင္တို ့အား အကာကြယ္ျပ ုမွဳႏွင့္ ေထာက္ပံ့ မႈမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ ့ သာျဖစ္သည္။

တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ စစ္လက္နက္မ်ားပစၥည္းမ်ားအား ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၆ ခုထိ နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ား
သို ့ ေရာင္းခ်ပံ့ပိုး ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၀၇ တြင္တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ကုလသမၼဂလံုျခံ ုေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာသံုး ျပီး နအဖ အာဏာရွင္အား အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ ခု ေရွ ြ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားေႀကာင့္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ဟု ေႀကျငာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာျပည္မွ ပထမအႀကိမ္ျပန္ေရာက္ျပီး တံခါးဖြင့္အစည္းေ၀းပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္ မည္သူႏွင့္မွမ ဆိုင္၊ ဘာမွလုပ္စရာမလို၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္းတို ့ကံႀကံမၼာ ၄င္းတို ့ဘာသာဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မ်က္ႏွာထားတင္တင္းျဖင့္ နအဖအား အကာအကြယ္ေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၄င္းတို ့တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ပ့့ံပိုး ကာကြယ္မႈျဖင့္ နဖအမွ ျမန္မာျပည္တြင္း ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ႏိွပ္ကြပ္ျခင္းအား မည္သူမွ် ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖစရာ မလိုုဟု ၄င္းတို ့၏ ရက္စက္ေသာစိတ္သေဘာထားကို ရွင္းလင္းစြာျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၀င္အဖြဲ ့ (၁၅) ႏိုင္ငံ၏ ေႀကညာခ်က္ထဲတြင္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ စိတ္မပါစြာျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း မႀကာခင္မွာပင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္အေရးသည္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံ၏အေရးသာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္သင့္ဟု ထပ္မံ ေျပာလာျပန္သည္။

မဆလေခာတ္၊ န၀တေခာတ္၊ ယခု နအဖေခာတ္အဆက္ဆက္တိုင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရာတြင္ တရုတ္အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ ျမန္မာအာဏာရွင္မ်ားအား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေထာက္ခံအားေပးရုံသာမက စစ္အာဏာရွင္ အင္အားတိုးျမင့္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားမ်ားအား ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို ့ေသာ နအဖစ္အုပ္စု၏ အမာခံ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖစ္သည့္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာနည္းမ်ားျဖင့္ အတန္တန္ ခ်ဥ္းကပ္ႀကဳိးစားကာ ေမတၱာရပ္ခံလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားေသာ အခ်ိန္ကာလထဲမွ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အေရး ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းအတြင္း ေရာက္ရွိေစရန္ ႀကဳိးစားခဲ့မွဳတိုင္းတြင္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္မွာ အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြားျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တြင္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းအတြင္းသို ့ ျမန္မာျပည္ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း တရုတ္မွ ျမန္မာျပည္လူထုထပ္မံဒုကၡေရာက္ေစရန္ အတြက္ နအဖအား အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ဗီတိုအာဏာအား ဂရုဏာကင္းမဲ့စြာ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ၄င္းကဲ့သို ့ တရုတ္အာဏာရွင္ အစိုးရမွ ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းကူညီခဲ့မွဳေႀကာင့္ နအဖမွာ မႀကာခင္က စက္တင္ဘာလ ေရွ ြ၀ါေရာင္အေရးေတာ္ပုံႀကီးတြင္ ရဟန္းဘုန္းႀကီးမ်ားကိုပင္လွ်င္ ရိုက္နွက္သတ္ျဖတ္သည္အထိ ရဲရဲရင့္ရင့္လုပ္ေဆာင္ျပလာျခင္းျဖစ္သည္။

တကမၻာလုံးမွ ျပည္သူမ်ားမ်က္ေမွာက္ေရာက္ရွိေစခဲ့သည့္ နအဖ၏ မိုက္ရိုင္းမွဳႀကီး မဖုံးႏိုင္ မဖိႏိုင္ ျဖစ္လာေသာအခါတြင္၄င္း၊ နီးကပ္လာျပီျဖစ္ေသာ ၄င္း၏ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္အက်ဳိးစီးပြားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ လိုအပ္လာေသာအခါတြင္၄င္း တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရသည္ အျခားေသာ ကုလသမဂၢလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၀င္မ်ား အႀကားတြင္ အေရးႀကီးစြာကိုင္တြယ္လို ့မရႏိုင္ေသးသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဟန္မပ်က္ ေမ်ာလိုက္ကာ
မကန္ ့ကြက္ဘဲ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို ့အေပၚ သနားညွာတာျခင္းေႀကာင့္ ပါလာျခင္းမဟုတ္ေႀကာင္းကို သိသာထင္ရွား ေစသည့္အခ်က္မွာ ယခုထိတိုင္ ေျပာႀကားေနေသာ ျမန္မာျပည္အေရးသည္ ျပည္တြင္းေရးသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ထု အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္လက္ေျပာဆိုျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ျမန္မာျပည္အေရး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ ဂရုဏာသက္ႏိုးျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားကာ အေခ်ာ့နည္းျဖင့္ ဆက္လက္ႀကဳိးစားေနပါလွ်င္၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကုလသမဂၢလုံံျခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ကန္ ့ကြက္ဗီတိုအာဏာအား လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ ဆက္သုံးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို ့သို ့ေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာအင္အားစုမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွုင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ ၄င္း၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားအရ ဆန္ ့က်င္ သြားျပရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို ့ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ နဖအႏွင့္အမာခံအေပါင္းအပါမ်ားအား ရသည့္နည္းလမ္းျဖင့္
ဆန္ ့က်င္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။


ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာျပည္သူလူထုမွ နအဖအာဏာရွင္အား တိုက္ရိုက္ေတာ္လွန္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေရာက္ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွလည္း တာ၀န္ခြဲတစ္ရပ္အေနျဖင့္ နအဖအားေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အင္အားမ်ားအား
ဟန္ ့တားမွသာလွ်င္ အတြင္းအျပင္ပူးေပါင္းလွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္ နအဖျပဳတ္က်ေရးအတြက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွလည္း ထိုသို ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တရုတ္အာဏာရွငိအစိုးရအား ၄င္းတို ့အက်ဳိးစီးပြားထိခုိက္မွဳႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို ့အက်ဳိးစီးပြားထိခုိက္မွဳအား ႏိုင္ငံတကာမ်က္နွာအလယ္တြင္ မီးေမာင္းထိုး ႏွဳိင္းယွဥ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို ့တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ က်င္းပမည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အိုလံပစ္သည္ တရုတ္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအား တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ၄င္းတို ့လက္ေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဘ၀ဆိုးမ်ားအေပၚ ေျချဖင့္နင္းကာ ၄င္းတို ့ အာဏာရွင္အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ရရန္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ခုနွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တီရမ္နမ္မင္ရင္ျပင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးပြဲအား သမိုင္းတြင္ ေမ့ေပ်ာက္ေစရန္ ယခုကဲ့သို ့ေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားျဖင့္ ဖုံးကြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အေရးသည္ တရုပ္အိုလံပစ္ႏွင့္မဆိုင္၊ အိုလံပစ္အားသပိတ္ေမွာက္လွ်င္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရမွ ၄င္းတို ့ အက်ဳိးစီးပြားထိခိုက္ျခင္းေႀကာင့္ နာက်ဥ္းႏိုင္ကာ ျမန္မာျပည္အေရးတြင္ ပိုမိုဂရုဏာသက္မည္ မဟုတ္ဟု ထင္ကာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမွဳသည္ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုံး၀ဂရုဏာသက္မွဳ မရွိခဲ့ျခင္း၊ ယခုတိုင္ ဂရုဏာသက္သည့္စကား ေျပာႀကားေနမွဳ မရွိျခင္း၊ နအဖအား ယခင္ကကဲ့သို ပင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးေနျခင္း
တို ့ က ေနာင္အနာဂတ္တြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ စိတ္ေျပာင္းကာ ဂရုဏာသက္မည့္ အလားအလာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေႀကာင္း သုံးသပ္ႏိုင္ေပသည္။ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ေျပာ့ေျပာင္းေသာနည္းမ်ားျဖင့္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ရလဒ္က တရုတ္အာဏာရွင္အား စိတ္ထားမေျပာင္းေစရန္ ပံ့ပိုးထားေပးေနသကဲ့သို ့ျဖစ္သည္။

ထို ့ေႀကာင့္ နအဖ၏ ႏွစ္ေပါင္းႀကာျမင့္စြာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအားေပးေနသည့္ တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ပိုမိုထိေရာက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ဆန္ ့က်င္သြားရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းရွိ ျမန္မာျပည္သူတို ့မွ နအဖအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္ ့က်င့္ေနသကဲ့သို ့ ျပည္ပရွိ ျမန္မာမ်ားမွလည္း နအဖ၏လက္ပါးေစဆရာႀကီး တရုတ္အာဏာရွင္အစိုးရအား ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္ ့က်င္သြားရန္လိုအပ္ေပသည္။


 
/* EOT ----------------------------------------- */