Wednesday, December 19, 2007

စက္တင္ဘာလ ညမ်ား။

စက္တင္ဘာလညမ်ားအား အမွတ္တရ ခံစားေရးဖြဲ ့ထားတဲ့ သီရိညြန္ ့ရဲ ့ ေသြးနီညသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ေသြးနီညသီခ်င္းရဲ ့ဂစ္တာေကာ့ဒ္လိုခ်င္ရင္ -

 
/* EOT ----------------------------------------- */