Tuesday, March 25, 2008

အေကာင္းဆုံးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အဆုိးဆုံးကုိ ျပင္ဆင္ၾကစုိ႔ (Alert!) (ညီညြတ္ျခင္း အပိုင္း၄)


ၿပီးခဲ့တဲ့ UNITY ( ညီညြတ္ျခင္း) အပိုင္း ၃ မွာ (မိမိကုိယ္ကုိ ကုိးကြယ္ရာ) အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမကုိ ကုိးကား၍ အစေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

၁။ ကုိယ္လုပ္မယ့္ အလုပ္ဟာ တရားရဲ႕လား၊
၂။ ကုိယ္လုပ္မယ့္ အလုပ္ဟာ အမ်ားအက်ိဳးရွိရဲ႕လား၊
၃။ ကုိယ္လုပ္မယ့္ အလုပ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္ေကာ အက်ိဳးရိွရဲ႕လား၊
၄။ ကုိယ္လုပ္မယ့္ အလုပ္ဟာ အမ်ားကုိ ထိခုိက္ေနလား၊
၅။ ကုိယ္လုပ္မယ့္ အလုပ္ဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ ကုိယ္က်င့္သီလကုိ ထိခုိက္ေနသလား၊
၆။ ကုိယ္လုပ္မယ့္ အလုပ္ဟာ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ သာသနာ အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိတာ ေသခ်ာရဲ႕လား

ဆုိတဲ့ ဒီေမးခြန္းေတြေလာက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေမးၿပီးၿပီဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ကုိယ္လုပ္မယ့္အလုပ္ကုိ စံတုိင္းဖုိ႔ ေပတံ ရပါၿပီ။ ဒီေလာက္ဆုိ ဓမၼအတြက္ ရပ္တည္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၿပီးလုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါၿပီ။

ဒီေတာ့ … လုပ္ငန္းစၾကစုိ႔။

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ေျပာခဲ့တယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သတိေပးေျပာၾကားလုိက္ၿပီ။ အဲဒါက . . .

အေကာင္းဆုံးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အဆုိးဆုံးကုိ ျပင္ဆင္ထားၾကတဲ့။

ဒီစကားရဲ႕အဓိပၸာယ္ကုိ က်ေနာ္က ဒီလုိဖြင့္ခ်င္တယ္။ ေဒၚစုက အေကာင္းဆုံးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဆုိတာကုိ ေျပာ လုိက္တာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဆုိတာေလးပါတယ္။ အဲဒီအဓိပၸာယ္က ေမွ်ာ္ေနရင္ လင့္သြားလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္ မယ္ဆုိတာကုိ ေမွ်ာ္ေနၿပီး လင့္သြားဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္တန္စြမ္းမ်ားတဲ့ အေကာင္းဆုံးကုိ အာ႐ုံစူးစုိက္ၿပီး လူတုိင္း ကုိယ္စီ လုပ္ႏုိင္တာမွန္သမွ်ကုိ အခ်ိန္တုိင္း (Present Moment) ပစၥဳပၸန္တိုင္းမွာ လုပ္ၾကပါ။ ဘယ္လုိ လုပ္တာ လဲ။ အေကာင္းဆုံးေတြကုိ ျဖစ္လာရမယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ (Ability & Efficiency) ကုိ ကုန္ေအာင္သုံးဖုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။ ကုိယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္း ကုန္ေအာင္ သုံးဖုိ႔ ေျပာတာပါ။

မိစၧာဒိ႒ိေတြကုိ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ ကုိယ့္တႏုိင္ ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔အတြက္ ဒုတိယ စကားစုမွာ ပါတာကေတာ့ (ဓားေသြးထားၾက) အဆုိးဆုံးကုိ ျပင္ဆင္ထားၾကပါတဲ့။

ဒီကေန႔ အမိဗမာျပည္ႀကီးဟာ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္မယ့္၊ ဗုဒၶရဲ႕ အဆုံးအမအတုိင္း မေန ထုိင္/မက်င့္သုံးတဲ့ မိစၧာဒိ႒ိ တုိ႔၏ အဓမၼ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပုိက္ထားျခင္းကုိ ခံေနရပါတယ္။

သူရဲေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ ရပ္တည္မႈက မိမိတစ္ဦးအတြက္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူတုိင္းမွာ ဒီတာ၀န္ရွိတယ္။ လူျဖစ္လာတာ ဘာအတြက္လဲ။ ငါေကာင္းတာေတြ ဘာလုပ္ၿပီးၿပီလဲ။ လူပီသေအာင္ လူလုိ က်င့္ၿပီးၿပီလား။ ဒီေမးခြန္းကုိ ေမးရင္းနဲ႔ ေမြးၿပီး ေသရမယ့္ တခဏမွာ အမ်ားခ်မ္းသာမယ့္ ကိစၥတစ္ခုကုိ ကုိယ္စီျပဳသြားႏုိင္ရင္ လူပီသပါၿပီ။

အဲဒီအတြက္ အဆုိးဆုံးအေျခအေနကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ အသင့္ျပင္ထားဖုိ႔၊ အသင့္ျဖစ္ေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက တာ၀န္ေက်စြာနဲ႔ မိစၧာဒိ႒ိေတြကုိ ဆန္႔က်င္ၾကေတာ့မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

ဒီဆႏၵခံယူပြဲမွာ သူတုိ႔ အေျခအေနမေကာင္းရင္ အၾကမ္းဖက္အုံးမွာလည္း အေသအအခ်ာပါပဲ။ ဒီဆႏၵခံ ယူပြဲလုပ္မယ္လုိ႔ မေၾကျငာခင္ကတည္းက ၾကံ့ဖြတ္ေတြဟာ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားတာက၊ အဆင့္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ထားတာက အတည္မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရမယ္တဲ့။ ဒါက ခုိင္လုံတဲ့သ တင္းပါ။

ႏုိင္ရင္လည္းႏုိင္၊ ႐ႈံးရင္လည္း ႏုိင္ရမယ္ ဆုိတာမွာ သူတုိ႔က ႐ႈံးရင္လည္းႏုိင္ ကေတာ့ ထပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မယ္။ လူသတ္မယ္။ ဒါကုိ သူတုိ႔ တရား၀င္ စည္းေ၀းၿပီး ျပင္ဆင္ထားၾကတာပါ။

သူတုိ႔ ထပ္ၿပီး လူသတ္ၾကအုံးမယ္။ ထုိင္လ်က္နဲ႔အေသခံမလား၊ တုိက္ရင္းနဲ႔ အေသခံမလား။ ေသသြားမယ္ ဆုိရင္ေတာင္ သူရဲေကာင္းေတြလုိ တုိက္ရင္းနဲ႔ပဲ အေသခံၾကမယ္။ ဒါ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္ပဲ။ ငုတ္တုပ္နဲ႔ အေသမခံဘူး။ တုိက္ရင္းနဲ႔ ေသသြားပေစ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အဆုိးဆုံးကုိ ျပင္ဆင္ထားၾက ရဲ႕ အဓိပၸာယ္၊ အရေကာက္ကုိ ဒီလုိျမင္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ဓားေသြးထားၾကပါ။ အနီးဆုံးရန္သူကုိ အခုကတည္းက ရွာေဖြမွတ္သားထားၾကပါ။ အမ်ိဳး၊ အေဆြ ရယ္လုိ႔ မျမင္ပါနဲ႔။ မိစၧာဒိ႒ိေတြလုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ၾကရေတာ့မယ္။ သူတုိ႔ကုိ ခ်မ္းသာေပးရင္ သူက ကုိယ့္ကုိ ေသေစပါလိမ့္မယ္။

ျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လုံးက ကုိယ့္ တာ၀န္ ကုိယ္ယူၿပီး အနီးဆုံး မ်ိဳးဖ်က္၊ သာသနာဖ်က္၊ သစၥာေဖာက္ ေလာက္ေကာင္ [ၾကံ့ဖြတ္၊ စြမ္းအားရွင္၊ သတင္းေပး] ရန္သူ႕အလုိေတာ္ရိ အားလုံးကုိ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းပစ္ဖုိ႔ အဆုိးဆုံးကုိ ျပင္ဆင္ၾကပါစုိ႔ ဟု

မိစၧာဒိ႒ိတုိ႔ကုိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းဖုိ႔ တုိက္ပြဲေခၚသံကုိ အခ်က္ေပး သံေခ်ာင္းေခါက္လုိက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

 
/* EOT ----------------------------------------- */