Monday, March 24, 2008

ေခ်ေကြဗားရား ေဖ်ာ္ရည္မ်ား

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ ပထမဦးဆုံး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း)ရဲ႕ ရဲရဲေတာက္သံခ်ပ္မ်ား

data="http://kyawnaing1119.googlepages.com/xspf_player.swf?playlist_url=http://kyawnaing1119.googlepages.com/playlist.xspf">

ေခ်ေကြဗားရား ေဖ်ာ္ရည္မ်ား (2006)
ရဲေဘာ္ထြန္းလင္း


၁၉၈၈ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ န၀တမွ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ေကအင္န္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသတြင္ ABSDF (ဗဟို) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ဗဟို) အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ၿပီး ၎၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွေန၍ ျမန္မာျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) တရုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္ ေကအိုင္ ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမတြင္ ABSDF(NB) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ ေရးတပ္ဖြဲ႕ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႕ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေပၚထြန္းလာၿပီး စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆင္ႏြဲေန ေသာ္လည္း တဖက္မွေန၍ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ပေပ်ာက္ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ လည္း ေကာင္း၊ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္စုမ်ား သရုပ္မွန္မ်ားကို ေဖၚျပလိုသည့္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းမွန္မ်ားကို ထင္က်န္ရစ္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မွ ေန၍ “ေခ်ေကြဗားရား ေဖ်ာ္ရည္မ်ား” အမည္ရွိ သံခ်ပ္ေခြအား ၁၉၉၆ခုနွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေရာက္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႕ သံခ်ပ္ေခြထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိျခင္း ယင္းအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးျခင္း မရွိသလို ေတာ္လွန္ ေရးနယ္ေျမေရာက္ ပထမဦးဆံုးေသာ သံခ်ပ္ေခြလည္းျဖစ္ပါသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကအိုင္ေအႏွင့္နအဖ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း မိမိတို႕ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ ၀င္ မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအျဖင့္ တြဲဖက္လႈပ္ရွားေနေသာ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမ်ားမွ ဆုတ္ခြာလာခဲ့ရၿပီး ေနာင္ရာပါ ေဒသတြင္ တပ္ရင္းစိုုက္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ေနာက္တန္းတြင္ ေနထိုင္ ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိတို႕ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အေနျဖင့္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ႀကံ႕ ခိုင္ေရး၊ သေဘာတရား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ား၊ စစ္ဆင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား သင္ၾကား ေပးျခင္း၊ စာေပမတတ္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ရဲေမမ်ားအား ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ၿပီး အေျခခံမူလတန္း ေက်ာင္းစာ ေပ မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား၊ မိမိတို႕တပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးမ်ား ျပဳလုုပ္၍ ေနထိုင္ေနခဲ့ရသည္။

၁၉၉၆ခု သႀကၤန္ကာလသို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တဘက္မွလည္း စစ္ေရးမြမ္းမံေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္ ႀကံခိုင္ေရးမ်ား၊ သေဘာတရားေရးသင္းတန္းမ်ား ဘက္စံုျပည့္၀ခိုင္မာသည့္ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ ျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသလို တဖက္မွလဲ မိမိတို႕ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၏ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေရးဌာန (People Ralation and Encourage Team) မွ ဦးစီးကာ သံခ်ပ္ ေခြထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိတို႕ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ရံုးဌာနအသီးသီးမွ ရဲေဘာ္မ်ားအားလံုးသို႕ ေရသားသီကုံး ခိုင္းခဲ့ၿပီး ရရွိလာေသာ သံခ်ပ္မ်ား အား စုစည္းကာ “ေခ်ေကြဗားရားေဖ်ာ္ရည္မ်ား” အမည္ျဖင့္ သံခ်ပ္ေခြကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊၊

အဆိုပါ သံခ်ပ္ေခြ အမည္နာမႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံခ်ပ္ေခြအမည္နာမ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သူ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္တ ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သံခ်ပ္ေခြေခါင္းစဥ္အား “ေတာ္လွန္သူတို႕၏သႀကၤန္”ဟု အစကနဦးက သတ္မွတ္ထား ခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္္ ေတာ္လွန္သူတို႕ ဆိုေသာစာသားအစား တခ်ိန္က ေတာင္အေမရိကတိုက္တြင္ လက္ နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး သမားတဦးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ေခ်ေကြဗားရား အမည္အား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ သေကၤတအျဖစ္ သံုးထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ရိုးရာအတာသႀကၤန္၏ သေကၤတအျဖစ္ ေဖ်ာ္ ရည္ကို ယူကာယခုလို “ေခ်ေကြဗားရား ေဖ်ာ္ရည္မ်ား”အမည္သို႕ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္၊

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မိမိတို႕ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သည္ ေကအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမ အတြင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕အသြင္ျဖင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေတာ့ေခ်။ သို႕ျဖစ္၍ မိမိတို႕ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယင္းနယ္ေျမမွ စြန္႕ခြာက အျခား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနေသာ တိုင္းရင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ပူးေပါင္း၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ဆင္ႏြဲ၍ လည္းေကာင္း လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းမႈမရရွိခဲ့ပဲ က်န္ ရွိေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ားမွလည္းေကာင္း မိမိတို႕ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ ရွိေနခဲ့ပါသည္၊၊ အသြင္ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား တြန္းလွန္ေနလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိတို႕ ေက်ာင္း သားတပ္မေတာ္္ (ေျမာက္ပိုင္း) အေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ သံခ်ပ္ေခြမ်ားအား ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိႏိုင္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ ခဲ့ေတာ့ေခ်။

ယခုလို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ သႀကၤန္ေရာက္လာေတာ့မည့္ ကာလတြင္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း စစ္အုပ္မ်ား၏ သရုပ္ မွန္မ်ား၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနမွန္မ်ား၊ န၀တ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ ျပည္သူမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူမႈဒုကၡ အ၀၀ အေထြေထြ တို႕ကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာ ျပန္လည္ အမွတ္ရ သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ယခုလို ျမန္မာျပည္ အေနာက္ပိုင္း အိႏိၵယနယ္စပ္မွ ေန၍ “ဘုန္းဘုန္းခ်မွ လံုးလံုးရမည္” ဆိုသည့္ သံခ်ပ္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိ လာခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)မွ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိခဲ့ဘူးေသာ “ေခ်ေကြဗားရား ေဖ်ာ္ရည္မ်ား” အမည္ရွိ သံခ်ပ္ေခြအား ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႕ခ်ိလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
source; http://peoplevoice2008.blogspot.com/2008/03/blog-post_9390.html

 
/* EOT ----------------------------------------- */