Tuesday, June 17, 2008

ျမန္မာျပည္အတြက္ အထူးဆုေတာင္းပြဲ ပါ၀င္ႀကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

http://www.ethicaltraveler.org/candles

http://www.ethicaltraveler.org/candles/info_2008.php


Show your solidarity: Post a photo!

လာမည္ ့ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန ့တြင္က်ေရာက္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည့္၏ (၆၃) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲအား ယခု အင္တာနက္ေပၚအြန္လိုင္းမွ မိမိတို ့ဆုေတာင္းလိုေသာ ေဖၚျပလိုေသာပုံရိပ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။ ယခုအနင္တာနက္အြန္လိုင္းဆုေတာင္းပြဲအား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ျပီး ယခုႏွစ္အတြက္လည္း ဆက္လက္ စီစဥ္ထားေပးပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွသာမက ႏိုင္ငံတကာမွပါ ပါ၀င္ဆုေတာင္းႏိုင္ျပီး အျမဲေဖၚျပထားမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ဆုေတာင္းထားမွဳမ်ားအားလည္း ႀကည့္ရွဴႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို ့ ဆုေတာင္းထားမွဳ မ်ားအားလည္း အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ႀကည့္ရွဴႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

On the occassion of Daw Aung San Suu Kyi's 63rd birthday - June 19, 2008 - Ethical Traveler is reviving the Candles for Burma campaign.

လက္ရွိတြင္ေနအိမ္အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

Show your solidarity with Aung San Suu Kyi and all the prisoners of conscience in Burma.

ထို ့အတူ နာဂစ္မုန္တိုင္းေဘးက်ေရာက္မွဳေႀကာင့္ အသက္ဆုံးရွဳံးသြားႀကေသာ၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားႀကေသာ၊ မိသားစုကြဲကြာသြားႀကေသာ၊ စား၀တ္ေနေရးဒုကၡေရာက္ေနႀကေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

Show your solidarity with the victims of Cyclone Narigs.

မိမိတို ့ ဆုေတာင္းမွဳမ်ားႏွင့္အတူ ေဖၚျပလိုေသာ ပုံရိပ္မ်ားအား ယခုေနရာတြင္ ဖိုင္အမ်ဳိးအစား jpeg (သို ့) png ျဖင့္ အရြယ္အစား 5MB ထက္မပိုေသာ ပုံမ်ားအား မိမိတို ့ဘာသာ ေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။

Upload your photo.

Format: JPEG or PNG. Max size: 5MB.

ျမန္မာျပည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး ေပၚေပါက္ထြန္းကားေရးအတြက္ ျမတ္ႏိုးသူ ေဆာင္ရြက္လိုသူ မည္သူမဆို ပါ၀င္ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

Who: Supporters of democracy and human rights in Burma

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ႏွစ္ (၆၃) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းကို အထူးရည္ရြယ္ကာ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားဆုေတာင္းႀကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

What: On the occassion of Aung San Suu Kyi's 63rd birthday, contribute a digital photo in solidarity with the prisoners of conscience in Burma and the victims of Cyclone Nargis in Burma's Irrawaddy delta region.

Visit: www.ethicaltraveler.org/candles

လာမည့္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန ့သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ (၆၃) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေနအိမ္အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို ့ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵရွိႀကပါေႀကာင္း ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းလုံးႏွင့္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားသိရွိႀကေစရန္၊ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး စစ္မွန္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ျပသႀကရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Why: June 19, 2008, is the 63rd birthday of Aung San Suu Kyi, the democratically elected leader of Burma. Burma's ruling military junta currently has her under house arrest, and cut off from the outside world. With these birthday wishes, we seek to show our solidarity with those promoting democracy and human rights in Burma. Your photo also tells the people of Burma that people around the world are watching.

ဆုေတာင္းမွဳေလးေတြကို မိမိတို ့ ႏွစ္သက္ရာ သင့္ေတာ္ေသာပုံရိပ္ေလးမ်ားႏွင့္ ေဖၚျပေပးႀကဖို ့ ျဖစ္ပါသည္။

How: Upload a photo that conveys your solidarity. Make a sign, light a candle, write a card - express yourself in any way you choose. Consider taking your photo in front of a famous landmark that shows your geographic location (in front of the Eiffel tower, on the Great Wall of China, etc.)

ေအာက္ေဖၚျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ လင့္ခ္အား ႏွိပ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ႀကပါသည္။

Where: Online, at http://www.ethicaltraveler.org/candles

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေႀကာင္း မွတ္တမ္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ေလး တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါသည္။

Brief background: Aung San Suu Kyi is a key figure in the Burmese democracy movement, and daughter of Burma's founding father, Aung San, who was assassinated by political opponents in 1947. Aung San Suu Kyi has been under house arrest in Burma for most of the past 14 years.
Various military dictatorships have ruled Burma since a military coup in 1962; a military junta has ruled Burma since 1988. The junta refused to hand over power to opposition leader Aung San Suu Kyi after her party - the National League for Democracy (NLD) - won over 80% of the seats in a 1990 parliamentary election. In 1991, Aung San Suu Kyi received the Nobel Peace Prize for her commitment to peaceful change.

Environmental and human rights abuses under the junta are widespread and well documented. Examples include rape, torture, burning of entire minority-inhabited villages, use of forced labor for infrastructure projects - such as tourism facilities - and, most recently, in blocking relief efforts for an estimated 2.5 million cyclone victims.

ယခု အင္တာနက္အြန္လိုင္း ဆုေတာင္းမွဳကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအားလုံး သိရွိႀကေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းေဖၚျပေပးႀကဖို ့ကိုလည္း အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ မိမိတို ့ မိသားစုမ်ား မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား စာေရးအသိေပးျခင္း၊ မိမိတို ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ဘေလာ့မ်ား ဖိုရမ္မ်ား အီးေမးလ္အုပ္စုမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပေပးျခင္းတို ့ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးႀကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

How to get involved:

- Forward this email to your friends.
- Add a page about this campaign to your website.
- Tell your favorite blogger about Candles for Burma.

Candles for Burma is a campaign of EthicalTraveler.org and the Burmese American Democratic Alliance (BADA). Ethical Traveler is the first grassroots alliance uniting adventurers, tourists, travel agencies, and outfitters - everyone who loves to travel and sees tra
travel as a positive force in the world. We feel that all travelers are, in effect, freelance ambassadors. By joining our voices and our economic power, we seek to strengthen human rights and protect the environment. Ethical Traveler is a project of the Earth Island Institute. BADA is a San Francisco Bay Area based non-profit, working on humanitarian assistance projects and on bringing democracy and freedom to the people of Burma.

ယခု အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအြန္လိုင္း ျမန္မာျပည္အတြက္ အထူးဆုေတာင္းပြဲအား EthicalTraveler အဖြဲ ့ႏွင့္ the Burmese American Democratic Alliance (BADA) အဖြဲ ့တို ့မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဘေလာ့ဂါ နစ္ေနမန္းမွ ယခုႏွစ္တြင္က်ေရာက္ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ (၆၃) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းမွဳအစီအစဥ္အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ ့ကာ ၀င္ေရာက္အားျဖည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Special thanks for this campaign to:

Niknayman on niknayman.blogspot.com (or) niknayman-niknayman.blogspot.com
Email: niknayman@gmail.com

For further information, please visit:

The Burmese American Democratic Alliance (BADA):

http://www.badasf.org/

Bay Area Join Action Committee - Burma Relief for Cyclone Nargis

burmarelief.blogspot.com

Contacts:

Michael McColl
Michael@ethicaltraveler.org
(510) 451 0267

Gregg Butensky
Gregg@ethicaltraveler.org
(415) 867-0377 
/* EOT ----------------------------------------- */