Thursday, July 12, 2007

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဒီလိုမိန္႔ခဲ႔တယ္။

(ပင္လံုညီလာခံ ညစာထမင္းစားပြဲၾကီး၌ ေျပာႀကားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းစကား။)

ယခု အစည္းအေ၀းၾကီးမွာ ရာထူးအားၿဖင္႔ ကြၽန္ေတာ္အၾကီးဆံုးၿဖစ္ေသာ္လည္း အသက္အားၿဖင္႔ အငယ္ ဆံုးၿဖစ္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ဒီကို ေရာက္လာတဲ႔ ကိစၥ နားလည္တာ တစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ဘာလဲဆိုရင္ ဗမာၿပည္ လြတ္လပ္ေစခ်င္တယ္၊ ညီညြတ္ေစခ်င္တယ္၊ဒီဟာပါပဲ။တိုင္းၿပည္လြတ္လပ္ေအာင္ ညီညြတ္ေအာင္ ၾကီးပြား ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၀-ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ၾကိဳးစားလာခဲ႔ပါတယ္။ေနာက္လဲ ၾကိဳးစား ပါဦးမယ္၊လံုးလံုးလြတ္လပ္တဲ႔ ကိစၥ ၿပီးၿပတ္သည္အထိ ၾကိဳးစားပါမယ္။

တစ္ခုနားလည္ထားၾကဖို႔အခ်က္က ယခုေခတ္ကမၻာၾကီးအေၿခအေနမွာ ဘယ္ တိုင္းၿပည္မဆို ကိုယ္႔တိုင္း ၿပည္တၿပည္တည္း အထီးထီးေနႏိုင္တဲ႔အေၿခမ်ိဳး မရႏိုင္ၾကဘူး၊တစ္ၿပည္ႏွင္႔တစ္ၿပည္ ေပါင္းစပ္အမွီသဟဲရွိမွ ေနႏိုင္ၾကမယ္ဆို တဲ႔ အခ်က္ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က လူမ်ိဳးေရးအေၾကာင္းကို ေၿပာလိုပါတယ္။လူမ်ိဳးေရးဆိုတာ မွာလည္း ေရွးေခတ္ကဟစ္ေအာ္ လာၾကတဲ႔ (အမ်ိဳး-ဘာသာ-သာသနာ-ပညာ) ဆိုတဲ႔ စကာမ်ိဳးကို လက္ကိုင္အသံုးၿပဳလို႔ မလံုေလာက္ ေတာ႔ဘူး။ အမ်ိဳး ဆိုရာမွာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးကို တည္ရမလဲ၊ဗမာ၊ကရင္၊ကခ်င္၊ခ်င္းႏွင္႔ အၿခားအမ်ိဳးမ်ား လည္းရွိ ေသးတယ္၊ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားကိုုၾကည္႔လိုက္ရင္ ဗမာၿပည္မွာလို တိုင္းရင္းသား အမ်ားရွိတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

တရုတ္ၿပည္၊ဂ်ပန္ၿပည္ႏွင္႔ရုရွားၿပည္တို႕မွာလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။အေမရိကန္ၿပည္မွာ အဂၤလိပ္စကားကို ေၿပာၾက ေသာ္ လည္း အဂၤလိပ္၊အီတလီစတဲ႔ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ စုေပါင္းၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ လ်က္ သူတို႔ ကိုယ္ကို အေမရိကန္လို႔ဆိုၾကတာပဲ။ဒါ႔ေၾကာင္႔ လူမ်ိဳးေရးအားၿဖင္႔ၾကည္႕လွ်င္ အမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းကို လိပ္ခဲတည္း လည္းစြဲၿပီး ယူဆလို႔မၿဖစ္ႏုိင္ေတာ႔ဘူး၊ ဘာသာစကား ပင္ တူေသာ္လည္း လူမ်ိဳး ၿခားနားမွဳ လည္းရိွပါတယ္။ ဘာသာ မတူ ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးသီးၿခား ၿဖစ္ေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ-အေမရိကန္ကိုၾကည္႔လွ်င္ လူ တစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာ စကားတူ ပါတယ္။ရုရွားၿပည္ မွာဆိုရင္ ဘာသာစကား အမ်ိဳးေပါင္း မ်ားစြာ ကြဲၿပား ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးကေတာ႔ တစ္မ်ိဳးတည္းၿဖစ္ပါတယ္။ သာသနာဆိုတာကေတာ႔ ကိုယ္ကိုးကြယ္ခ်င္တဲ႔ ဘာသာ၊သာသနာကို ကိုးကြယ္ႏုိင္ၾကတာပဲ။ ဗမာၿပည္မွာ လူမ်ားစုက ဗုဒၶဘာသာၿဖစ္ေပမယ္႔ ခရစ္ယာန္ ဘာ သာကိုးကြယ္သူ၊ မဟာေမဒင္ ကိုးကြယ္သူ၊ နတ္ကိုးကြယ္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတာပဲ။ ဒီေတာ႔ ဒါေတြကိုစြဲၿပီး လူမ်ိဳးေရး တရားလုပ္လို႔ မၿဖစ္ႏိုင္ဘူး။

စစ္ၾကီးအတြင္းက ကြၽန္ေတာ္ စစ္၀န္ၾကီးလုပ္တုန္းမွာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ရင္း စြဲ ဖြဲ႔တဲ႔အခါမွာ ထမင္းစားပြဲ တစ္ခုမွာ ကရင္စစ္သားတစ္ေယာက္က လူမ်ိဳးအ ခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ဖို႔ေၿပာတဲ႔အခါမွာ (ဗမာကဖဲရိုက္-ကရင္က ငါးမွ်ား )ဆိုတာ လို အတူတူပါပဲလို႔ေၿပာတာကို သတိရမိပါတယ္။ကိုယ္႔ေဒသအလိုက္ ကိုယ္ယံု ၾကည္တာ ကိုယ္ ကိုးကြယ္ေနထိုင္ ၾကၿပီး တတိုင္းတၿပည္လံုုး နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ကိစၥ ၾကီးမ်ိဳး မွာ ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ၾကရင္ ဒါဟာ တစ္မ်ိဳးတည္း လို႔ ယူဆရမွာပဲ။

အ ခ်င္းခ်င္း သေဘာ ကြဲလြဲမွဳမ်ိဳး ဆိုတာကေတာ႔ နည္းနည္းပါးပါး ေတာ႔ရွိ မွာ ပဲ။ ဒါ ေပမယ္႔ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံ က ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကို လာေရာက္ေစာ္ကား လို႔ အသက္ ကိုစြန္႕ၿပီး မေလွ်ာ႔

ာကြယ္တုိက္ခိုက္ၾကတာမ်ဳိးကေတာ႔ အားလံုး နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔ အလုပ္မ်ိဳးၿဖစ္တာပဲ၊တုိက္ခိုက္ၾကတဲ႔အခါမွာလည္း စစ္

ပတိ ဟာကရင္ ၿဖစ္ရင္ လည္း ၿဖစ္မယ္၊ခ်င္းကခ်င္ၿဖစ္ရင္လည္းၿဖစ္မယ္၊ဘယ္သူၿဖစ္ၿဖစ္ တစ္မိန္႔ထဲ လုိက္နာၾကရမွာပဲ။

တစ္တိုင္းၿပည္ လံုး ၾကီးပြား ေစခ်င္ရင္ လူအားေငြအားပစၥည္းအားနဲ႔ စုေပါင္းၿပီးအင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ႏိုင္မွ အက်ိဳးခံစား ခြင္႔ ရွိၾကမွာပဲ။ ဗမာကတစ္မ်ိဳး၊ကရင္ကတစ္ဖံု၊ ရွမ္းကခ်င္ ခ်င္းတို႕ကတၿခား အကြဲကြဲအၿပား ၿပားလုပ္ ေနၾကရင္ၿဖင္႔ အက်ိဳးရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ စုေပါင္းလုပ္ၾကမွသာ အက်ိဳး ရွိႏိုင္မယ္။ လုပ္ၾကည္႔မွ လည္း အက်ိဳး ရွိေၾကာင္း သိႏိုင္ မယ္။ ပထမေတာ႔ က်ဳပ္တို႔အဆင္းရဲခံရမယ္။ ယခုအခါ အဂၤလန္ၿပည္မွာ အစား အေသာက္၊ အ၀တ္အထည္ မ်ား မွစ လို႔ အေတာ္ ေခြၽတာ ၿပီး အဆင္းရဲ ခံေနၾကတယ္။ ဒါ ဘာလဲ ဆိုရင္ တစ္ၿပည္လံုး အတြက္ အက်ိဳး ရွိ ေအာင္လုပ္ ေနၾကတာၿဖစ္တယ္။ဒီထက္ပိုၿပီး ခရီး ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုထားဖို႔ နားလည္ ေစ ခ်င္တာက အင္ ဒိုခ်ိဳင္းနား၊ အင္ဒိုနီးရွား စတဲ႔ အေရွ႔ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္တဲ႔အား ၿဖစ္တယ္။ အဲဒီအား မ်ိဳးရွိရင္ ေတာ႔ ကမၻာ႔ထိပ္တန္း အေၿခဆိုက္ေရာက္ႏိုင္မွာပဲ။

ေနာက္ဆံုုး က်ဳပ္ေၿပာခ်င္တာက အဂၤလိပ္နဲ႔ က်ဳပ္တို႔ဟာ (ကြၽန္နဲ႔သခင္)ဘ၀ မ်ိဳးတြင္ မတည္႔ႏိုင္ၾကေပမယ္႔ လြတ္လပ္တဲ႔ဘ၀မ်ိဳးၿဖစ္ရင္ မိတ္ေဆြအၿဖစ္ ခ်စ္ခင္ၾကလိမ္႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔မိပါတယ္။

 
/* EOT ----------------------------------------- */