Sunday, September 23, 2007

သံဃာထုႀကီး. မိန္ ့မွာ ပန္ႀကားခ်က္အေပၚ မကဒတမွ ထပ္ေလာင္း ပန္ႀကားခ်က္၊

၁။ သံဃာတပ္ေပါင္းစုႀကီးမွ ဦးေဆာင္ကာ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန ့တြင္ ႏုိင္ငံအ၀ွမ္း ခ်ီတက္ဆင္ႏြဲမည့္ အေထြေထြလူထုလွဳပ္ရွားမွဳႀကီးတြင္ လူထုလူတန္းစား အလွ ြာအသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႀကမည္ကုိ အားေပးေထာက္ခံလုိက္ပါသည္။


၂။ သံဃာထုအေနျဖင့္ သာသနာ့အလံေတာ္ကို ကုိင္စြဲခ်ီတက္သကဲ့သုိ ့ ေက်ာင္းသားထုမွလည္း တုိက္ပြဲ၀င္ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ကို ကုိင္စြဲခ်ီတက္ရာ လမ္းေႀကာင္းအသီးသီးႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္ ့အတား ျဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းမည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လြားႏုိင္ရန္အတြက္ လူထုႀကီးပါ၀င္ ၀န္းရံမွ ျဖစ္ပါမည္။
လက္တဲြပါ၀င္မည္ဟုလည္း ယံုႀကည္ပါသည္။

၃။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရွင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ျပည္သူ ့လွ ြတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) တို ့ကုိ ၀န္းရံႏုိင္မည့္ လူထုတပ္ေပါင္းစုႀကီးတရပ ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္လည္း ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားႏွင့္ ေပါက္ေပါက္လာမည့္ လူထု တပ္ေပါင္းစုႀကီးကိုလည္း
ႏွစ္ေထာင္းအားရစြာ ႀကိဆိုေထာက္ခံလိုက္ပါသည္။

၄။ မကဒတအေနျဖင့္ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳႀကီး အရိွန္ျမင့္တင္ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းစံုျဖင့္ အားထုတ္ႀကိးပမ္းေနပါေႀကာင္း ေဖာ္ျပရင္း ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္အတူ ေအာင္ပြဲရရွိသည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း တုိက္တြန္းပန္ႀကားလုိက္ပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရမည္။
အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)
ရက္စဲြ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္။ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊

 
/* EOT ----------------------------------------- */