Thursday, January 3, 2008

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု အုံႀကြမွဳႀကီးအေပၚ အျမင္။
(ျပည္သူ ့အာဏာဂ်ာနယ္မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္တင္ျပပါသည္)။

 
/* EOT ----------------------------------------- */