Tuesday, May 13, 2008

မိုးေလ၀သေႀကညာခ်က္။

Update -

ျမန္မာနုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ထား၀ယ္ျမဳိ႕ အေနာက္ဘက္တည္႕တည ္ မုိင္(၁၀၀)နီးပါးေလာက္တြင္ ေလဖိအားနည္း ရပ္၀န္းတခု ညေနပုိင္းတုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္သိရသည္္၊ ယင္းေလဖိအားနည္းရပ္၀န္;သည္ မနက္ဖန္ ညေနပုိင္းေလာက္တြင္ဆုိင္ကလုန္းမု န္တ ုိင္းအျဖစ္သုိ႕ ေျပာင္းလဲဘြယ္ရာရွိေနျပီး၊ ဆက္လက္အားေကာင္းလာကာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္သုိ႕ေရြ႕ရွားနုိင ္ဘြယ္ရာရွိသည္။

--------------------------------------------------------------

မေန ့ က ျဖစ္ေပၚေနေသာေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း (O2B) သည္ ေနရာေျပာင္းလည္းမွဳ သိသိသာသာမရွိ
ဘဲ တနသၤရီတုိင္း၊ထား၀ယ္ခရုိင္၊ကံေဘာက္ေဒသ၊အုန္ပင္ကြင္ းေက်းရြာအေနာက္ဘက္ယြန္ယြန္းမုိ္င္
(၉၂)အကြာတြင္အလြန္ေနွးေကြးစြာေရြ႕လ်ားေနလွ်က္ဆက္လက္ျ ဖစ္ေပၚေနပါသည္။

ယင္းေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းသည္အေရွေျမာက္ဘက္မွအေရွ႕ဘက္သုိ႕(၂) knts နွင္႕ေရြ႕လ်ားေနပါသည္။
ျဂိုလ္တုမွေပးပုိ႕ေသာပုံအရ ျမန္မာနုိင္ငံကမ္းရုိးတန္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကေသာတနသၤာရီတု ိင္း၊မြန္ျပည္နယ္၊ရန္ကုန္တုိင္း၊ဧရာ၀တီတုိင္း၊ရခုိင္္ျပည္နယ္၊ပဲခူးတုိင္း၊ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတ ြင္ေနရာစိပ္စိပ္မုိးၾကီးနုိင္ပါသည္.။

ျမန္မာနုိင္ငံကမ္းရုိးတန္းတေလွ်ာက္နွင္႕ကမ္းလြန္ပင္လ ယ္ျပင္တုိ႕တြင္လွဳိင္းၾကီးနိုင္ပါသည္၊မုိးသက္
ေလျပင္းက်ေရာက္စဥ္ေရျပင္ေျမျပင္ေလသည္တနာရိီလွ်င္(၃၅)မ ုိင္မွ(၄၅)မုိင္အခန္႕ထိတုိက္ခုိက္
နုိင္ပါသည္။

တနသၤာရီကမ္းရုိးတန္းတြင္တခါတရံ အခ်ိန္အခါမဟုတ္မုိးၾကိဳးမုန္တုိင္းမ်ားက်ေရာက္နုိင္ပါသည္
ထုိေၾကာင္႕ပင္လယ္ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင္႕သတိရွိရွိျဖင္ ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားပင္လယ္ထဲတြင္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္အထူးသတိျပဳရန္လုိအပ္ေပသည္။

(စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနရွိပါက ထပ္မံတင္ျပပါမည္)။

(Heronaing အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။)

 
/* EOT ----------------------------------------- */